ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن ثابت 02123076، تلفن و تلگرام پشتيباني 24 ساعته پرواز 09900129135 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش، بازار پرديس 1، پشتيباني پرواز استانبول 09123976378 -نجف 09366974489-مسقط 09194945396 -( اسپارتا،ازمير،دنيزلي :09355516626 ) -گرجستان09125866515 پرواز داخلي 09195147933 مراجعه نمایید.