ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن ثابت=-6-02122883800-0212779- 07644456083- 23076-021 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش بازار پرديس 1-*تلفنهاي پشتيباني:*استانبول09108101492*ازمير-انکارا-مسقط 09194945396 *نجف و دمشق09394221573*تفليس و ارمنستان 09032889673*پرواز هاي داخلي بعد از ساعات اداري :09900129135* مراجعه نمایید.