1401/01/10   شرايط مسافرت به / از عراق قشم ایر1400/10/28   شرايط ورود به کشور عراق کاسپين
1400/10/27   شرايط ورود به کشور عراق قشم ايرشرايط ورود به عراق


تست منفي کرونا با اعتبار 72 ساعت در پرواز رفت و برگشت اجباري مي باشدآزمايشگاه هاي مورد تاييد کشور عراق
کربلا المقدسه
شارع الاسکان
مجاور القنصليه الايرانيه
عماره مالک الاشتر
الطابق الثالث
 مختبر الرازي التخصصي

+9647707701813

************************

کربلا مقدسه
خيابان اسکان، مجاور کنسولگري ايران،
مجتمع مالک اشتر
طبقه سوّم
آزمايشگاه الرازي
+9647707701813سایر اعلانات