نرخ ويژه پرواز استانبول (روي تور)
  هديه يک ميليون توماني آسمان پرستاره کيش = چندين گشت ويژه در استانبول
تخفيف 100 لير، جهت تست کروناي پرواز برگشت
 گشت شهري با ناهار رايگان هر روز
سایر اعلانات